Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2013

szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
Reposted fromathlin athlin viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
6385 5fda 500
Reposted fromIriss Iriss viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viamissyseepy missyseepy
3219 5d03 500
Reposted frommsto msto viamissyseepy missyseepy
2819 092c
Reposted fromjustadream justadream viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
9076 baa1 500
Reposted from1jh3kgak49ve9 1jh3kgak49ve9 viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
1752 c9b2
Reposted fromflesz flesz viamissyseepy missyseepy
6308 54eb
Reposted frombaboooshka baboooshka viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
2696 2be5
8846 4e90 500
Reposted fromjustadream justadream viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
4145 07ea
Miranda Kerr in “She’s No Angel” by Hugh Stewart for Sunday Style August 18th, 2013
Reposted fromlavelinier lavelinier viamissyseepy missyseepy
szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
szczyptacynamonu
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.

— Julian Tuwim 'Zmęczony burz szaleństwem'
Reposted fromadriannak adriannak viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl